วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เลขเด่นตามกำลังวัน. 1/12/56

เลขเด่นตามกำลังวัน. 1/12/56

อาทิตย์  1  2  3  4  6  7  9

ชุดเด่นตามกำลังวัน  บน - ล่าง

12  14  16  11  13
23  24  29  34  22
36  39  44  46  49
91  96  99  62  77


Ads

Ads