วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งวดที่ 1/12/56


งวดที่ 1/12/56
********* ล่าง
****เลขคู่ขี่ผสม 1=158
****เลขคู่ขี่ผสม 2=24
****เลขคู่ขี่ผสม 3=03679
*******จับชุด =04-
************=72-75
************=83-
************=92-95
**********เด่นสุด= 40-83-75-95

Ads

Ads